Tauler d’Anuncis Tauler d’Anuncis
                                  Directius: Joan Martorell Trobat, President. Jaume Gual i Mora, Vicepresident. Maria Ángela Deyá Serra, Secretària. Maria Pilar Otero Barahona, Vicesecretària. Bartomeu Ginard Barceló, Tresorer. Catalina Duran Amer, Vice-tresorera.
Vocals: Catalina Tomás Barceló Catalina Amorós Martí Joan Llodrà Crespí Juan Mora Oliver Ramona Pastor Guillén Francisca Dols Company Assesors/a: Inmaculada Bestard Barceló Bartomeu Bibiloni i Fuster
Costa de Sa Pols,6, 4t  D  07002